JPMorgan Vietnam – đánh giá vốn dài hạn thông qua đầu tư

Quỹ JPMorgan Vietnam đầu tư chủ yếu vào chứng khoán của các công ty được đăng ký hoặc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tại Việt Nam hoặc với các hoạt động, tài sản thực tế hoặc tiềm năng hoặc đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Việt Nam với tổng số tiền không dưới 50 triệu đô la Mỹ hoặc 10% tổng tài sản của công ty đầu tư.

Do đó, Quỹ tiếp xúc với các thị trường mới nổi, đa dạng hóa, thị trường Việt Nam, rủi ro thanh khoản, tiền tệ và vốn chủ sở hữu

Nhà đầu tư có thể chịu tổn thất đáng kể.

Nhà đầu tư không nên chỉ dựa vào tài liệu này để đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào

 JPMorgan Vietnam Opportunities Fund

Mục tiêu đầu tư

Cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá vốn dài hạn thông qua đầu tư chủ yếu vào các công ty:

cư trú / niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán của đất nước;

Với các hoạt động thực tế hoặc tiềm năng, tài sản hoặc đầu tư, trực tiếp hoặc gián tiếp, tại Việt Nam tổng số tiền không ít hơn 50 triệu USD hoặc10% tổng tài sản của công ty;

JPMorgan có thể có phần lớn hoạt động kinh doanh của họ ở những nơi khác, trong khi họ có hứng thú với Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here