LTV Coffee – hệ thống sử dụng công nghệ AI & Machine Learning

Nền tảng LTV Coffee được xây dựng để giúp các IT freelancer có một môi trường làm việc Online hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, tăng kỹ năng bản thân.

– Doanh nghiệp có thể yêu cầu làm các dự án thông qua LTV Coffee

– LTV Coffee sẽ có đội ngũ core member để phân tích, đánh giá dự án, chia nhỏ và quản lý dự án, đảm bảo dự án có thể hoàn thành đúng hạn và chất lượng cao

– LTV Coffee sẽ tự động hiển thị công việc đã được chia nhỏ từ các dự án cho những freelancer một cách phù hợp nhất với kỹ năng của họ.

– Freelancer có thể nhận công việc từ LTV Coffee mà không cần quan tâm đến tiến độ chung của dự án, chỉ cần hoàn thành các công việc nhỏ đã được tạo từ đội ngũ Core Member.

LTV Coffee

– Freelancer có thể nhận tiền từ số điểm thu được bằng cách hoành thành các công việc nhỏ mà không cần chờ hết dự án hoặc cuối tháng, chỉ cần đạt đủ số tiền quy định để yêu cầu rút tiền.

– Qua mỗi công việc nhỏ mà Freelancer làm, hệ thống LTV Coffee sẽ ghi nhận và đội ngũ Core Member sẽ verify tính đúng đắn, sau đó hệ thống sẽ sử dụng công nghệ AI & Machine Learning để thu nhập, đánh giá và tính điểm chung cho từng Freelancer.

– Freelancer có thể là toàn bộ Developer ở Việt Nam hoặc thế giới, như vậy hệ thống sẽ có điểm đánh giá của toàn bộ Developer. Điểm đánh giá này là chính xác hoàn toàn, vì được đánh giá qua công việc nhỏ nhất mà họ làm, được đánh giá bởi cả Core Member và khách hàng, và được lưu trữ trên nền tảng Blockchain (không thể thay đổi).

– Với thông tin chính xác về kỹ năng của từng developer trên toàn lãnh thổ có thể giúp các doanh nghiệp tuyển dụng một cách nhanh chóng, gần như không cần phải phỏng vấn lại, giảm tối đa chi phí tuyển dụng, và tăng chất lượng ứng viên.

– Hệ thống đồng thời cung cấp không gian giúp các developer có thể học hỏi, chia sẻ kỹ năng để giúp nâng cao kỹ năng bản thân thông qua các buổi chia sẻ từ expert, từ những người có kinh nghiệm, những vấn đề cụ thể, chứ không đơn thuần chỉ là lý thuyết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here